Industri

Røgeberg Maskin AS har faktisk sitt utspring i fra den mekaniske bransjen selv, og startet først og fremst opp som en leverandør til industrien i Ringeriksregionen.

Derfor er mye av vår butikk fortsatt rettet i mot industrien og deres forskjellige behov.

Lukk