Røgeberg Maskin AS ER AKSJONÆR I BIG-GRUPPEN AS FRA 1/6-2018

Vi har nå tatt et stort skritt i selskapets fremtidige utvikling ved å bli partner i kjeden BIG-gruppen. Denne beslutningen betyr at vi vil styrke oss ytterligere i markedet, da det innebærer mange nye muligheter for oss på Røgeberg Maskin og ikke minst for våre kunder. Vi vil bli en enda mer attraktiv partner og leverandør til våre sluttkunder på vårt hjemmemarked i Ringeriksregionen.

BIG-gruppen er Nordens ledende uavhengige bygg- og industrikjede med rundt 80 profesjonelle butikker og store lokale varehus nær sluttkunder. Røgeberg Maskin har nå via BIG Gruppen tilgang til 2 millioner varer kjøpt direkte fra de ledende produsentene i verden, uten ekstra mellomledd.
'

Lukk